Svenskalärare för tyska volontärer

Organisation: 
  • Svenska Kyrkans Unga, Göteborgs stift
Plats: 
  • Västra Götaland
  • Göteborg
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Kultur
Upplysning och folkbildning

Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift driver tillsammans med Göteborgs stift och Helsjöns folkhögskola ett volontärår (ungresurs.nu) inom Svenska kyrkan. Vi har ett utbyte med vårt vänstift i Berlin-Brandenburg. Vi tar varje år emot tyska ungdomar inom ungresurs.nu

Vi söker en person i Göteborgsområdet som vill hjälpa dessa ungdomar med grundläggande svenska. Vissa av dem har lite förkunskaper medan andra kan väldigt lite svenska.

Det är mellan 1-4 ungdomar varje år och placering är i någon/några av Göteborgs församlingar.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Vårtermin 2019 och hösttermin 2019 i Göteborg
Specifika önskemål eller information: 
En person som med god pedagogik som kan lära ut grundläggande svenska.
Minimiåtagande: 
Två timmar i veckan en termin
Adress: 
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.

Klicka för att se fler uppdrag per kategori: