Svenskalärare för tyska volontärer

Svenska Kyrkans Unga, Göteborgs stift

Var?Göteborg
När?Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Kultur, Upplysning och folkbildning
Vad?Språkträning och översättning, Utbildning

Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift driver tillsammans med Göteborgs stift och Helsjöns folkhögskola ett volontärår (ungresurs.nu) inom Svenska kyrkan. Vi har ett utbyte med vårt vänstift i Berlin-Brandenburg. Vi tar varje år emot tyska ungdomar inom ungresurs.nu

Vi söker en person i Göteborgsområdet som vill hjälpa dessa ungdomar med grundläggande svenska. Vissa av dem har lite förkunskaper medan andra kan väldigt lite svenska.

Det är mellan 1-4 ungdomar varje år och placering är i någon/några av Göteborgs församlingar.

Specifika önskemål eller information: 
En person som med god pedagogik som kan lära ut grundläggande svenska.
Minimiåtagande: 
Två timmar i veckan en termin
Adress: 
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg
När och var genomförs uppdraget: 
Vårtermin 2019 och hösttermin 2019 i Göteborg
Anmäl intresse

Anmäl intresse