Vill du vara ledare för pre-teens (11-13 år)?

Svenska kyrkan, Umeå stadsförsamling

Var?Umeå
När?Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Social gemenskap
Vad?Information och kommunikation, Ledarskap och samordning

I vår grupp Heiwa för 11-13 åringar, pratar vi Gud och Liv, tävlar och skapar mm. (middag ingår). Du som ledare är med och planerar varje gång och hjälper till med både det praktiska och mötet med barnen.

Specifika önskemål eller information: 
Innan du kan börja som ledare träffas vi och pratar om dina erfarenheter av att vara ledare och vad uppdraget innebär. Du behöver också lämna in ett utdrag ur belastningsregistret.
Minimiåtagande: 
5h/varannan vecka
När och var genomförs uppdraget: 
Varannan fredag kl 16:30-19:00 på Grisbackakyrkan
Tillgänglighet
  • Allergihänsyn
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Anmäl intresse

Anmäl intresse