Var med och driv vårt torsdagskafé

Organisation: 
  • Svenska kyrkan, Umeå stadsförsamling
Plats: 
  • Västerbotten
  • Umeå
Ändamål: 
Integration och asylsökande
Social gemenskap

Uppdraget består i att tillsammans med en timanställd driva ett kafé på torsdagskvällar i Ersbodakyrkan. Volontärerna förbereder med att plocka fram kaffekoppar, temuggar, fikabröd samt koka kaffe och te. De förbereder också lokalen och ser till att det är en trevlig och välkomnande miljö. Volontärerna säljer fika och plockar undan och diskar efteråt.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Torsdagar. Kafeét startar 17.00-20.30 med förberedelsetid 30 min före och efter öppettiden.
Specifika önskemål eller information: 
Det är bra om volontären har erfarenhet från kaféverksamhet. Det ges introduktion för uppdraget. Det är viktigt att volontären har en positiv och välkomnande hållning till de besökare som kommer. Kaféet är under uppbyggnad så vissa stunder kan det vara få besökare så då finns möjlighet att sitta ner och prata med någon av besökarna.
Minimiåtagande: 
Vi önskar att volontären deltar minst två gånger /månad. Det är inte nödvändigt att vara med hela öppettiden utan den kan delas mellan fler volontärer efter önskemål.
Adress: 
Trattgränd 1 G
906 25 Umeå
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.

Klicka för att se fler uppdrag per kategori: