Torsdagskafé

Uppdraget genomförs i : 
  • Västerbotten
  • Umeå
Organisation: 
  • Svenska kyrkan, Umeå stadsförsamling

Uppdraget består i att tillsammans med en grupp volontärer driva ett kafé på torsdagar i Ersbodakyrkan. Volontärerna förbereder med att plocka fram kaffekoppar, temuggar, fikabröd samt koka kaffe och te. Vi tänder ljus och ser till att det är trevligt och välkomnande i lokalen. Volontärerna säljer fika och plockar undan och diskar efteråt.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Torsdagar fom 12/1 2017. Kafeét startar 17.00-20.30 med förberedelsetid 30 min före och efter öppettiden.
Specifika önskemål eller information: 
Det är bra om volontären har erfarenhet från kaféverksamhet. Det ges introduktion för uppdraget. Det är viktigt att volontären har en positiv och välkomnande hållning till de besökare som kommer. Kaféet är under uppbyggnad så vissa stunder kan det vara få besökare så då finns möjlighet att sitta ner och prata med någon av besökarna.
Minimiåtagande: 
Vi önskar att volontären deltar minst två gånger /månad. Det är inte nödvändigt att vara med hela öppettiden utan den kan delas mellan fler volontärer efter önskemål.
Adress: 
Trattgränd 1 G
906 25 Umeå
Anmäl intresse
Här beskriver du för organisationen varför du söker uppdraget.
Berätta mer om dig själv för organisationen. Exempelvis tidigare erfarenhet, kunskap eller annat du tror kan vara viktigt för ditt ideella engagemang.
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.