Tillsammansodling

Svenska kyrkan, Umeå stadsförsamling

Var?Umeå
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Miljö och natur, Social gemenskap
Vad?Praktiska uppgifter

Uppdraget gäller att tillsammans med en grupp odlare driva Ersbodakyrkans tillsammansodling. Planera i gruppen inför årets odling, så, vattna, rensa, skörda under sommaren.

Specifika önskemål eller information: 
Önskvärt att du har en viss erfarenhet av odling och intresse av att samverka med andra.
Minimiåtagande: 
Gruppen har en första träff i maj och brukar sedan ses en gång per vecka om möjlighet finns för det.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget utförs i Ersbodakyrkans trädgård.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.