Promenadvän

Svenska kyrkan, Umeå stadsförsamling

Var?Umeå
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Hälsa, Social gemenskap
Vad?Besöksverksamhet, Praktiska uppgifter

Uppdraget gäller att gå på promenad med en person som önskat en promenadvän. Promenaderna kan variera mellan 30 min.-60 min. Uppdraget gäller i första hand promenader på Ersbodaområdet.

Specifika önskemål eller information: 
Efter en anmälan till uppdraget inbjuds du till en intervju. Fördel om du behärskar det svenska språket och är intresserad av att samtala med nya människor.
Minimiåtagande: 
Mellan 30-60 min.
När och var genomförs uppdraget: 
För promenaden träffas du och den som ska promenera utanför dennes hem eller vid en plats som ni bestämmer.
Tillgänglighet
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.