Mixa ljudet vid gudstjänst

Svenska kyrkan, Umeå stadsförsamling

Var?Umeå
När?Dag, Helg
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Kultur, Religion
Vad?Praktiska uppgifter

Uppdraget gäller att ställa fram mikrofoner för tal och sång och sköta kyrkans ljudanläggning vid gudstjänster kl. 11.00 på söndagar. Du ingår i ett team med kyrkvärdar, präst och kaffevärdar. Du får ytterligare instruktioner innan du påbörjar uppgiften.

Specifika önskemål eller information: 
Fördel om du har erfarenhet av liknande uppgifter, men vi ger också utbildning för uppdraget.
Minimiåtagande: 
1 gång i månaden.
När och var genomförs uppdraget: 
Söndagar kl. 10.00-13.00 i Ersbodakyrkan.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.