Medhjälpare till Öppen förskola i Ersbodakyrkan

Svenska kyrkan, Umeå stadsförsamling

Var?Umeå
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Social gemenskap
Vad?Praktiska uppgifter, Övrigt

Öppen förskola är en mötesplats för vuxna och barn, tillsammans. Här erbjuds en öppen plats för lek och samtal, i en kristen miljö. VI erbjuder en sångstund och fika till själkostnadspris.

Vi söker dig som vill vara med som ideell i denna verksamhet. Din uppgift blir att plocka undan och städa efter fikat och att delta i det sociala, som en trygg, närvarande vuxen för både barn och vuxna.

Du kommer att arbeta tillsammans med kyrkans församlingspedagoger.

Specifika önskemål eller information: 
Du som söker bör känna dig bekväm i kyrkans sammanhang och med att ses som en representant för kyrkan. Vi kommer att vilja se ett utdrag ur belastningsregistret.
Minimiåtagande: 
3,5 h/veckan
När och var genomförs uppdraget: 
Torsdagar kl.13.30-17(inklusive för och efterarbete) Ersbodakyrkan, Trattgränd 1 G
Tillgänglighet
  • Allergihänsyn
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Anmäl intresse

Anmäl intresse