Kyrkvärd vid gudstjänst

Svenska kyrkan, Umeå stadsförsamling

Var?Umeå
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Religion, Social gemenskap
Vad?Förtroende-/styrelseuppdrag, Praktiska uppgifter

Uppdraget gäller att ingå i en grupp med kyrkvärdar som delar på ansvaret att förbereda kyrkorummet inför gudstjänsten samt att läsa texter, be böner, ta upp kollekt m.m. Efter gudstjänsten återställa kyrkorummet genom att bland annat plocka undan mikrofoner och annat som ställts fram.

Specifika önskemål eller information: 
Du bör ha en kristen tro och viss vana av att fira gudstjänst, (gärna också vara intresserad av ljud- och bildteknink. Det är positivt om du har vana att läsa texter högt inför åhörare. Introduktion och viss utbildning ges av ansvarig präst inför uppdraget.
Minimiåtagande: 
Minsta insatsen för uppdraget är 1 gång i månaden.
Adress: 
Trattgränd 1 G
906 25 Umeå
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget genomförs på söndagar mellan kl. 10.00 -13.00 i Ersbodakyrkan. Vid några tillfällen under terminen träffas gruppen för planering på en kvällstid.
Tillgänglighet
  • Hörslinga
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.