Kyrkvärd vid gudstjänst

Organisation: 
  • Svenska kyrkan, Umeå stadsförsamling
Plats: 
  • Västerbotten
  • Umeå
Ändamål: 
Religion
Social gemenskap

Uppdraget gäller att ingå i en grupp med kyrkvärdar som delar på ansvaret att förbereda kyrkorummet inför gudstjänsten samt att läsa texter, be böner, ta upp kollekt m.m. Efter gudstjänsten återställa kyrkorummet genom att bland annat plocka undan mikrofoner och annat som ställts fram.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Uppdraget genomförs på söndagar mellan kl. 10.00 -13.00 i Ersbodakyrkan. Vid några tillfällen under terminen träffas gruppen för planering på en kvällstid.
Specifika önskemål eller information: 
Du bör ha en kristen tro och viss vana av att fira gudstjänst, (gärna också vara intresserad av ljud- och bildteknink. Det är positivt om du har vana att läsa texter högt inför åhörare. Introduktion och viss utbildning ges av ansvarig präst inför uppdraget.
Minimiåtagande: 
Minsta insatsen för insatsen är i gång i månaden.
Adress: 
Trattgränd 1 G
906 25 Umeå
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.

Klicka för att se fler uppdrag per kategori: