Kreativt återbruk

Svenska kyrkan, Umeå stadsförsamling

Var?Umeå
När?Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Kultur, Miljö och natur, Social gemenskap
Vad?Kreativa uppdrag, Ledarskap och samordning, Praktiska uppgifter

Uppdraget gäller att tillsammans med två övriga volontärer fungera som praktiskt ansvariga och inspiratörer i kyrkans grupp "Kreativt återbruk" som hålls öppen varje torsdagkväll. Här kan man låna symaskin för att t.ex. laga kläder, sy nytt, visst material finns också. Verksamheten är nystartad i Ersbodakyrkan och under uppbyggnad. Under kvällen arbetar deltagarna med de projekt de tagit med och de som vill fikar i kyrkans kafé ca 19.30.

Volontärerna plockar fram material, hjälper till och plockar undan.

Specifika önskemål eller information: 
Det är en fördel om du är intresserad av återbruk i olika material och former. Viktigt att du är intresserad av att träffa människor från olika länder och kulturer. Du får introduktion i uppdraget.
Minimiåtagande: 
Minst en torsdag i månaden.
Adress: 
Trattgränd 1 G
906 25 Umeå
När och var genomförs uppdraget: 
Torsdagar kl. 18.00-20.30 i Ersbodakyrkan, Umeå.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.