Hjälp oss ta hand om skänkta kläder

Organisation: 
  • Svenska kyrkan, Umeå stadsförsamling
Plats: 
  • Västerbotten
  • Umeå
Ändamål: 
Ekonomisk/social utsatthet
Religion
Social gemenskap

I Ersbodakyrkans lokal Arken finns ett rum kallat "Ge och ta rummet". I det rummet finns skänkta kläder för utdelning. Uppdraget består i att tillsammans med ansvarig anställd sortera kläder, slänga det som inte går att använda och att hänga upp kläder efter säsong.

Sorteringen av kläder sker i första hand på fredagar 13.00-15.00. Klädrummet hålls öppet torsdagar kl. 13.00-15.30.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Fredagar kl. 13.00-15.00 för sortering. Öppet för utdelning torsdagar kl. 13-15.30.
Specifika önskemål eller information: 
Det är en fördel om du är intresserad av kläder och har blick för hur man kan organiserar upp klädrummet.
Minimiåtagande: 
Två gånger i månaden.
Adress: 
Arken. Norra Slevgränd 362
906 27 Umeå
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.

Klicka för att se fler uppdrag per kategori: