Handla mat!

Svenska kyrkan, Umeå stadsförsamling

Var?Umeå
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Corona, Äldre
Vad?Praktiska uppgifter, Stöd, hjälp och rådgivning

Uppdraget består i att bistå någon med att göra inköp av mat. Uppdraget sker i samverkan med Röda korset, Svenska kyrkan och Frivilligcentralen. Volontären hämtar upp en rekvisition och inköpslista på Frivilligcentralen och gör sedan inköpen på någon av de två affärer som gått in i samarbetet. Varorna överlämnas vid dörren till den person som beställt. Personen själv sköter betalningen till affären.

Specifika önskemål eller information: 
Volontären får introduktion till uppdraget i samband med att volontärsamordnare gör en intervju. Viktigt att behärska det svenska språket för att göra sig förstådd med personen som beställt handlingen. Om volontären och uppdraget matchar varandra så uppdras volontären att begära ett utdrag ur belastningsregistret.
Minimiåtagande: 
Uppdraget tar mellan 1 och 1,5 tim. en gång i veckan eller efter överenskommelse.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget utförs i Umeå efter överenskommelse om tid.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.