Fixa kyrkfikat på Grisbackakyrkan!

Svenska kyrkan, Umeå stadsförsamling

Var?Umeå
När?Dag, Helg
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Social gemenskap
Vad?Praktiska uppgifter

Du finns med i en grupp som fixar kyrkfikat några gånger per termin. Ditt bidrag kan vara att baka eller servera eller diska och bara se till att alla har det bra.

Specifika önskemål eller information: 
Innan du får börja träffas vi och pratar om uppdraget och vad det innebär. Det är bra om du vet att du kan vara med hela terminen.
Minimiåtagande: 
3h några söndagar per termin.
När och var genomförs uppdraget: 
Söndagar kl.10-13 på Grisbackakyrkan.
Tillgänglighet
  • Allergihänsyn
  • Hörslinga
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Anmäl intresse

Anmäl intresse