Barnvärd vid gudstjänster

Organisation: 
  • Svenska kyrkan, Umeå landsförsamling
Plats: 
  • Västerbotten
  • Umeå
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Religion
Social gemenskap

Under gudstjänsterna i Backens kyrka behöver vi Barnvärdar som möter och aktiverar de barn som deltar i gudstjänsten.

Barnen befinner sig till en början i kyrkorummet och aktiveras med enklare aktiviteter samt en barnsamling som markerar tidpunkten för att de ska gå vidare till sin samling i ett annat utrymme.

Där tar en mycket enkel undervisning vid, följt av pyssel el. dyl.

Vid nattvardsgudstjänster bör barnen återansluta till sina familjer inför nattvardsutdelandet.

Därefter är det i regel kyrkfika, som barnen intar tillsammans med sin familj, men med valmöjlighet att fortsätta pyssla en stund i samma lokal.

Barnvärden ansvarar för att ställa fram utrustning inför gudstjänsten, aktiviteter för barnen samt ställa bort efteråt.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Söndagar kl 10:00-13:00
Specifika önskemål eller information: 
Du bör som Barnvärd ha lätt för att möta barn och föräldrar. Det krävs ingen pedagogisk utbildning eller yrkeserfarenhet. Svenska kyrkan begär som rutin att ett utdrag ur belastningsregistret inlämnas. Registerutdraget behandlas med diskretion. Vi genomför en enkel intervju. Församlingen representanter förbehåller sig rätten av neka sökanden. Sökanden får därefter ”prova på” vid ett tillfälle.
Minimiåtagande: 
1 tillfälle
Adress: 
Häradsvägen 22
90362 Umeå
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.