Barnvärd vid gudstjänster

Svenska kyrkan, Umeå landsförsamling

Var?Umeå
När?Helg
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Religion, Social gemenskap
Vad?Kreativa uppdrag, Praktiska uppgifter

Under gudstjänsterna i Backens kyrka behöver vi Barnvärdar som möter och aktiverar de barn som deltar i gudstjänsten.

Barnen befinner sig till en början i kyrkorummet och aktiveras med enklare aktiviteter samt en barnsamling som markerar tidpunkten för att de ska gå vidare till sin samling i ett annat utrymme.

Där tar en mycket enkel undervisning vid, följt av pyssel el. dyl.

Vid nattvardsgudstjänster bör barnen återansluta till sina familjer inför nattvardsutdelandet.

Därefter är det i regel kyrkfika, som barnen intar tillsammans med sin familj, men med valmöjlighet att fortsätta pyssla en stund i samma lokal.

Barnvärden ansvarar för att ställa fram utrustning inför gudstjänsten, aktiviteter för barnen samt ställa bort efteråt.

Specifika önskemål eller information: 
Du bör som Barnvärd ha lätt för att möta barn och föräldrar. Det krävs ingen pedagogisk utbildning eller yrkeserfarenhet. Svenska kyrkan begär som rutin att ett utdrag ur belastningsregistret inlämnas. Registerutdraget behandlas med diskretion. Vi genomför en enkel intervju. Församlingen representanter förbehåller sig rätten av neka sökanden. Sökanden får därefter ”prova på” vid ett tillfälle.
Minimiåtagande: 
1 tillfälle
Adress: 
Häradsvägen 22
90362 Umeå
När och var genomförs uppdraget: 
Söndagar kl 10:00-13:00
Anmäl intresse

Anmäl intresse