Storhandla till barnfamilj

Svenska kyrkan, Trollhättans församling

Var?Trollhättan
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Övrigt
Vad?Praktiska uppgifter

Volontäruppdraget består av att följa med en kvinna med grav synnedsättning till affären för att storhandla. Du ska hjälpa till att plocka rätt varor, kolla extrapriser m m.

Specifika önskemål eller information: 
Ingen särskild utbildning eller erfarenhet. Kvinnan informerar själv vad och hur man ska göra.
Minimiåtagande: 
Uppdraget tar ca 2 timmar. 1-2 gånger i månaden.
När och var genomförs uppdraget: 
Tillsvidare. På Överby
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.