Svenska kyrkan, Trollhättans församling

Svenska kyrkan, Trollhättans församlings logotyp

Svenska kyrkan i Trollhättan har fyra kyrkor: Götalunden, Lextorp, Skogshöjden och Trollhättan samt gemensam administration, fastighets- och kyrkogårdsförvaltning.

Här finns ett omfattande arbete bland barn och ungdomar, körer, gudstjänster och diakonal (social) verksamhet. En stor glädje är att mycket sker genom ideella medarbetare. Utgångspunkten är bilden av kyrkan som en enda kropp med många lemmar. Församlingen är en levande gemenskap som vill ta tillvara människors kreativitet, förmågor och vilja att finnas till för andra.