Volontär Samtalsterapeut

Svenska kyrkan, Sollentuna församling

Var?Sollentuna
När?Dag, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Hälsa
Vad?Stöd, hjälp och rådgivning

Vi söker dig som har en grundläggande utbildning i psykoterapi (steg 1) eller är psykolog, för enskilda psykoterapi- och stödsamtal i Livscentrums samtalsmottagning. Efterfrågan på samtal är stor. Som volontär hos oss skulle du bidra med att fler får hjälp och stöd i livet och vardagen.

Livscentrum har Svenska kyrkan Sollentuna som huvudman, och består både av samtalsmottagning och familjerådgivning. Vi samarbetar med vårdcentralerna i Sollentuna, Sollentuna psykiatriska mottagning och ungdomsmottagningen.

Specifika önskemål eller information: 
För att bli aktuell för uppdraget vill vi se utbildningsintyg och, om det finns, rekommendationer/tjänstgöringsintyg med relevans för uppdraget. Du får en inledande introduktion, blir en del av Livscentrums volontärteam och får en plats i en handledningsgrupp. För oss är det sedan viktigt att matcha dig och de konfidenter (patienter) du tar emot med omsorg.
Minimiåtagande: 
Psykoterapeutiskt arbete kräver viss långsiktighet och kontinuitet för att det ska bli kvalitet. Vi ser därför att du för detta arbete ger av din tid under minst ett år. Som volontär terapeut har du vanligtvis två samtalskontakter per vecka.
När och var genomförs uppdraget: 
Under normala omständigheter håller vi alla samtal i Livscentrums lokaler (Sköldvägen 12A i Sollentuna. Nära stationen och Sollentuna centrum). Under Corona pandemin tar vi emot på mottagningen, men erbjuder även terapi- och stödsamtal via video eller telefon. Det finns möjlighet att utföra uppdraget dag- eller kvällstid.
Tillgänglighet
  • Allergihänsyn
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.