Volontär Samtalsterapeut

Organisation: 
  • Svenska kyrkan, Sollentuna församling
Plats: 
  • Stockholm
  • Sollentuna
Ändamål: 
Hälsa

Vi söker dig som har psykoterapiutbildning minst steg 1, eller är psykolog för enskilda terapi- och stödsamtal vid vår samtalsmottagning på Livscentrum. Efterfrågan på samtal är stor. Som volontär hos oss skulle du bidra till att fler får hjälp och stöd i livet och vardagen. Vi tror att du är i slutet av din utbildning, har under en tid fått mer tid över, kanske pensionär och önskar få använda dina kunskaper som volontär.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Alla samtal hålls i Livscentrums lokaler vilka ligger vid Turebergskyrkan i Sollentuna centrum. Det finns möjlighet att sköta uppdraget dag- eller kvällstid, utifrån hur du kan ge av din tid.
Specifika önskemål eller information: 
För att bli aktuell för uppdraget vill vi se utbildningsintyg och om det finns rekommendationer/tjänstgöringsbetyg med relevans för uppdraget. Du blir en del av det volontärteam som finns på Livscentrum. Du får en inledande introduktion och det är viktigt för oss att matcha dig och konfident med omsorg. Som volontär erbjuds du handledning.
Minimiåtagande: 
Att arbeta med psykoterapeutiskt arbete kräver viss långsiktighet och kontinuitet för att det ska bli kvalitativt. Vi ser därför att du för detta arbete ger av din tid under minst ett år. Kanske kan det vara ett par samtalskontakter en kväll/veckan.
Adress: 
Sköldvägen 12 A
191 21 Sollentuna
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.

Klicka för att se fler uppdrag per kategori: