Primära flikar

Svenska kyrkan, Sollentuna församlings logotyp

Svenska kyrkan, Sollentuna församling

För att öka närheten till sollentunaborna är Svenska kyrkan Sollentuna är indelad i fyra distrikt. Distriktskyrkorna har utvecklat olika profiler och speglar den bredd som ryms inom Svenska kyrkan. 

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Det gör vi genom en mängd olika verksamheter både i och utanför kyrkorna.