Besöksgrupp

Svenska kyrkan, Lundby församling

Var?Göteborg
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Social gemenskap, Äldre
Vad?Besöksverksamhet, Stöd, hjälp och rådgivning

Är du intresserad av att besöka olika personer som behöver prata med någon och som bor på äldreboende? Välkommen att engagera dig i vår besöksgrupp!

Specifika önskemål eller information: 
Du behöver vara trygg och kunna prata med en person, vara intresserad av den personen och stöttande. Du behöver kunna passa tider och kunna erbjuda besök hyfsat regelbundet. Du får handledning av en pedagog/ diakon och innan uppdraget inleds behöver du komma på ett introduktionssamtal.
Minimiåtagande: 
1-2 timmar i veckan.
När och var genomförs uppdraget: 
På äldreboende på Hisingen och du kommer tillhöra en besöksgrupp tillsammans med andra som hälsar på personer på äldreboende.
Tillgänglighet
  • Allergihänsyn
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Anmäl intresse

Anmäl intresse