Promenadhjälp

Svenska kyrkan, Linköpings Skäggetorps församling

Var?Linköping
När?Dag
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Social gemenskap, Äldre
Vad?Besöksverksamhet, Praktiska uppgifter, Stöd, hjälp och rådgivning

Nu söker vi dig som vill vara stöd vid promenad för äldre. Du ska, om du orkar, köra rullstolar alternativt vara stöd för människor med rollatorer. En del äldre kanske bara behöver hålla någon i armen på en promenad, och då ska vi hjälpa dem med det. Utöver stöd vid promenaden behövs lite socialitet. Prata lite och vara trevlig med de äldre.

Specifika önskemål eller information: 
Inga särskilda utbildningar behövs.
Minimiåtagande: 
Efter behov.
När och var genomförs uppdraget: 
Vi kommer överens tillsammans utifrån behov.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.