Medmänniska på äldreboende

Svenska kyrkan, Lextorps församling

Var?Trollhättan
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Religion, Social gemenskap, Äldre
Vad?Besöksverksamhet, Praktiska uppgifter, Stöd, hjälp och rådgivning

Vi söker personer som har möjlighet att vara med när vi firar gudstjänst på äldreboenden. Din uppgift blir att hämta vårdtagare, hjälpa till att slå upp psalmer, möta och samtala med de äldre.

Specifika önskemål eller information: 
Intresse för att möta äldre personer och förmåga att köra rullstol. Vi erbjuder introduktionscirkel i diakoni för dig som är intresserad med start i oktober
Minimiåtagande: 
Var fjärde vecka
Adress: 
Lantmannavägen 155
461 55 Trollhättan
När och var genomförs uppdraget: 
Humlevägen, tisdag förmiddag var fjärde vecka
Anmäl intresse

Anmäl intresse