Gröna sköna flitiga fingrar

Svenska Kyrkan, Högalids församling

Var?Stockholm
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Social gemenskap, Sysselsättning och arbete, Övrigt
Vad?Praktiska uppgifter

Du bidrar till att skapa en vackrare miljö!

Uppgifterna är att: rensa rabatter, klippa bort vissna blommor, kratta löv, plantera örter eller annat som ger en välkomnande fin utemiljö vid vår kyrka och kyrkpark.

Specifika önskemål eller information: 
Har du erfarenhet av trädgårdsarbete antingen genom privat intresse eller utbildning är det ett plus.
Minimiåtagande: 
Det kommer vi överens om, vårt förslag är att du är här två gånger i veckan, ca 2 timmar/gång
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget är i Högalids församlings utemiljö.
Tillgänglighet
  • Allergihänsyn
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Anmäl intresse

Anmäl intresse