Primära flikar

Svenska kyrkan, Hedvig Eleonora församlings logotyp

Svenska kyrkan, Hedvig Eleonora församling

Hedvig Eleonora församling är en typisk cityförsamling med en stor dagbefolkning. Hedvig Eleonora kyrka ligger alldeles intill Östermalmstorg och är en av de få äkta barockkyrkor som finns kvar. Vi har en stor koncentration på gudstjänstlivet. Kyrkan är öppen dagligen mellan kl. 11-18 för besök och andakt.

Församlingen har en högkvalitativ verksamhet som riktar sig till alla åldrar. Vi samarbetar med arbetsplatser, skolor och kulturinstitutioner i församlingen.