Kyrktaxichaufför

Svenska kyrkan, Hedemora, Husby och Garpenbergs församling

Var?Hedemora
När?Dag
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Religion, Social gemenskap, Äldre
Vad?Besöksverksamhet, Transport

Vill du köra människor som inte själva kan ta sig till gudstjänster i vår församling på söndagar?
Du väljer en eller fler söndagar du kan under en termin. Du hämtar vederbörande hemma hos sig, går på gudstjänsten och kör hem dem. Du får bilersättning.

Specifika önskemål eller information: 
Körkort
Minimiåtagande: 
Det tar ca 2 timmar i anspråk under en söndag. Du väljer själv om du vill köra en eller flera gånger.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget sker under en eller flera söndagar till och från någon av våra kyrkor i församlingen. Vilken söndag och till vilken gudstjänst kommer vi överens om.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.