Kaffevärdar till söndagens gudstjänst

Svenska kyrkan, Hammarby församling

Var?Upplands Väsby
När?Dag, Helg
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Religion, Social gemenskap, Äldre
Vad?Praktiska uppgifter

Nu söker vi fler kaffevärdar.

Är du nyfiken på att möta nya människor? Vill du göra något för dina medmänniskor?

Att vara kaffevärd innebär att vara med och förbereda inför kyrkkaffet, att vara med och bidra till en välkomnande stämning till dem som är där samt göra iordning efteråt.

Specifika önskemål eller information: 
Inga särskilda förkunskaper krävs. Välkommen att vara en del av vår mötesplats och vår gemenskap.
Minimiåtagande: 
2-3 gånger per termin eller så ofta du kan och vill!
Adress: 
Kyrkvägen 9
19478 Upplands Väsby
När och var genomförs uppdraget: 
Söndagar mellan ca kl 10-14. Man kan närvara vid gudstjänsten om man vill (11-12.30)
Anmäl intresse

Anmäl intresse