Språkcafe för mammor med barn

Organisation: 
  • Svenska kyrkan, Gottsunda församling
Plats: 
  • Uppsala
  • Uppsala
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Integration och asylsökande
Kvinnor

Vi söker nu dig som kan tänka dig vara volontär i möte, samtal och läxstöd till mammor eller ha aktiviteter eller ett vakande öga på barnen under tiden.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Gottsunda kyrka tisdagar 14.30-16
Specifika önskemål eller information: 
Ingen utbildning krävs.
Minimiåtagande: 
vårterminen 2018
Anmäl intresse
Här beskriver du för organisationen varför du söker uppdraget.
Berätta mer om dig själv för organisationen. Exempelvis tidigare erfarenhet, kunskap eller annat du tror kan vara viktigt för ditt ideella engagemang.
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.