Svenska kyrkan, Enskede-Årsta församling

Svenska kyrkan, Enskede-Årsta församlings logotyp

Enskede-Årsta är en närförortsförsamling strax utanför Stockholm. Församlingen består av ca 23 000 kyrkotillhöriga och 36 anställda, samt ca 36 volontärer med skrivna överenskommelser. I församlingen finns två församlingshus där det bedrivs en levande verksamhet samt en kyrka och en kyrksal där det firas många olika typer av gudstjänster.