Vill du vara värd under gudstjänster? Vill du jobba i kyrkan? Kom och bli värd!

Svenska kyrkan, Ekerö pastorat

Var?Ekerö
När?Dag, Helg
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Kultur, Religion, Sysselsättning och arbete
Vad?Besöksverksamhet, Insamling, Övrigt

Vad är det att vara värd i kyrkan?

- Gudstjänstvärden är värd under söndagens gudstjänst.
- Värdskapet innebär ansvar, tillit och delaktighet. Se till att gudstjäntbesökarna möts med ett vänligt leende. Alla som kommer till kyrkan ska känna sig "hemma", du är viktig för dem! Se till att alla som kommer in i kyrkan har en plats där och är inkluderade tillsammans med dem som arbetar.
- Att vara värd är att skapa en hemkänsla och delaktighet för gudstjänstbesökarna.

Vad gör en gudstjänstvärd/kyrkvärd?

- Gudstjänstvärden/kyrkvärdens deltar i planeringen av gudstjänsten tillsammans med präst, tillsammans går man igenom de olika texterna/psalmer och pratar kring texterna. Vi tar upp eventuella frågor och funderingar kring texterna och vi pratar teologi/existentiella frågor och lär oss av varandra.
- Gudstjänstvärden/kyrkvärden får ibland hjälpa till och förbereda kaffe och fika.
- Under gudstjänsten är värdens uppgift att möta och hälsa på alla som kommer in i kyrkan, läsa texter, tända ljus för dem avlidna och döpta, ta upp kollekten, möjlighet till att läsa/skriva och be en bön, förbereda och ordna nattvardsgåvorna, dela ut nattvarden tillsammans med präst. Efter gudstjänsten räknar gudstjänstvärdarna kollekt och fikar tillsammans med gudstjänstdeltagarna/anställda och därefter hjälper till med det som behövs.

Vem kan bli gudstjänstvärd?

- För att bli gudstjänstvärd behöver man vara delaktig i gudstjänstlivet. Man bör ha varit på några gudstjänster tidigare.
- Man behöver genomgå en volontärutbildning som vi erbjuder.
- Du bör vara social och gilla att träffa nya människor.
- Du bör känna dig trygg med att läsa texter framför andra.
- Gudstjänstvärden/kyrkvärden utses formellt av kyrkorådet.

Vad får du när du blir gudstjänstvärd/kyrkvärd?

- Gudstjänstvärden får gå en volontärutbildning hos oss som erbjuds efter telefonkontakt med volontärsamordnaren.
- Gudstjänstvärden får kontinuerlig kyrkvärdsutbildning och röst/tal-utbildning.
- Nya värdar får gå under handledning och arbeta tillsammans med en erfaren Kyrkvärd/gudstjänstvärd dem första månaderna.
- Varje år ordnar vi en volontärfest till alla våra volontärer för att uppskatta dig och det viktiga arbetet du gör som volontär.

Du är värdefull och du behövs!

Välkommen med din ansökan!

Vänligen,

Natalia Araya
Präst och volontärsamordnare
Ekerö pastorat
Telefon direkt: 08-56038705, 0707686155

Specifika önskemål eller information: 
- Volontären får grundutbildning via oss och vidareutbildning vid behov. - Volontären bör vara social och gilla att träffa nya människor. - Vi uppskattar om du gillar att fika! - Volontären bör känna sig trygg med att står och läsa texter framför andra människor.
Minimiåtagande: 
Volontären ställer upp i mån av tid och i samråd med kyrkvärdsansvarig.
När och var genomförs uppdraget: 
Gudstjänster firas alltid på söndagar kl 11.00 i Ekebyhovskyrkan, Ekerö kyrka, Adelsö kyrka, Munsö kyrka och Lovö kyrka. Volontären får välja vilken kyrka hen vill ställa upp i.
Tillgänglighet
  • Allergihänsyn
  • Hörslinga
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.