Varmt välkommen att delta i språkcafé på Sävja Kulturcentrum

Svenska kyrkan, Danmark-Funbo församling

Var?Uppsala
När?Dag, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Social gemenskap
Vad?Språkträning och översättning

Integration sker när människor med god vilja möts! Kom och umgås över kulturgränser, fika och hjälp till att öva svenska språket.

Vår språkcafé har en struktur och ett innehåll men det är viktigt för oss att det får vara en kravlös och öppen mötesplats där fokus ligger på mötet mellan människor, inte på språkmässig prestation. Vi vill att vårt språkcafé ska berika både språk och nätverk och främja delandet av livsberättelser och erfarenheter.

Vi inleder våra träffar i storgrupp (vi brukar vara omkring 10-20 personer), där vi alla, efter bästa förmåga, får svara på "dagens fråga" i syfte att öva sig i att tala och lyssna på svenska. Efter denna runda brukar vi sätta oss i mindre grupper om ca fyra-fem personer utifrån vad man vill fylla tiden med. Vissa vill umgås medan andra har specifika önskemål om vad de önskar träna språkligt med hjälp av material som finns att tillgå på plats. Verksamheten arrangeras av Svenska kyrkan och Uppsala kommun tillsammans.

Hjärtligt välkommen med en intresseanmälan!

Specifika önskemål eller information: 
Intresse för människor, språk och integration. Start 10 september. Vi följer FHM rekommendationer i Coronatider.
Minimiåtagande: 
I den omfattning du själv önskar, varje torsdag eller några gånger per termin.
När och var genomförs uppdraget: 
Torsdagar kl. 17.30-19.00 i Programrummet på Sävja kulturcentrum. Buss 5 stannar precis utanför Kulturcentrum, hållplats Daneport.
Tillgänglighet
  • Hörslinga
  • Ledarhund
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.