Språkdialog på Sävja Kulturcentrum

Organisation: 
  • Svenska kyrkan, Danmark-Funbo församling
Plats: 
  • Uppsala
  • Uppsala
Ändamål: 
Integration och asylsökande
Social gemenskap

Umgås över kulturgränser, fika och hjälp till att öva svenska språket. Integration sker när människor med god vilja möts! Vi söker både dig som behöver öva svenska och dig som är säker på svenska och vill "lära ut". Vi söker också barnvakter till de yngre deltagarna 0-12 år.

Vi sitter i grupper om ca fyra-fem personer och ibland i storgrupp och övar oss i svenska. Flertalet av de som kommer till Språkdialogen på Kulturcentrum i Sävja är mer eller mindre nya i Sverige. Några av deltagarna är födda i Sverige och kan därför vara extra behjälpliga med språkträningen, vi kallar dem för volontärer. Varje veckas träff utgår vi från ett i förväg bestämt tema. Temat kan vara det som är aktuellt i samhället eller i kalendern för tillfället, t.ex. Internationella kvinnodagen, någon religiös högtid eller Alla hjärtans dag. Ansvarig för verksamheten är diakon i församlingen och deltar också. Vår språkdialog har en struktur och ett innehåll men det är viktigt för oss att det får vara en kravlös och öppen mötesplats där fokus ligger på mötet mellan människor, inte på språkmässig prestation.

Vi försöker att ordna med barnvakt till de yngre deltagarna som sitter i ett intilliggande rum på Kulturcentrum.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Torsdagar kl. 17.30-19.00. Sävja kulturcentrum
Specifika önskemål eller information: 
Intresse för människor, språk och integration.
Minimiåtagande: 
I den omfattning du själv önskar, varje torsdag eller någon gång då och då när du har tid och lust.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.