Kyrkans SOS

Kyrkans SOSs logotyp

Kyrkans SOS är en kris- och samtalsjour via telefon och webb, inom Svenska kyrkan. Kyrkans SOS arbetar för att människor som kämpar med ensamhet, psykisk ohälsa, tankar om, eller planer på, självmord ska ha någon att dela det svåra med.
SOS-telefonen är öppen kvällstid varje dag, året om. Alla som kontaktar Kyrkans SOS möts av en volontär som är utvald och utbildad för uppgiften. Volontärerna arbetar utan ekonomisk ersättning. Vi besvarar årligen över 20 000 samtal i SOS-telefonen och nästan 3000 brev i SOS-brevlådan. Den som hör av sig till SOS-telefonen eller SOS-brevlådan är så anonym den vill. Volontärerna är alltid anonyma och har tystnadsplikt. 
Kyrkans SOS drivs som en stiftelse inom Svenska kyrkan. Stiftelsen har fyra anställda (socionomer och psykoterapeuter) som arbetar med allt från rekrytering, urval, utbildning och handledning av ideella till teknikstöd och kommunikation för verksamheten som helhet. Kyrkans SOS finansieras genom anslag från församlingar och pastorat inom Svenska kyrkan.