Engångsuppdrag

Flemingsbergs församling planerar att bjuda in 6-åringar till kyrkan för att på ett lekfullt sätt samtala med dem om barnkonventionen, rättigheter och allas lika värde. Konceptet heter "Prinsesskola", I prinsseskolan tar vi fantasin till hjälp och utbildar barnen till prinsessor och prinsar.

Plats: 
Huddinge

Vi söker någon som kan tända en eld för pilgrimsvandrare som ska ha korvgrillning.
Anmäl intresse här på Volontärbyrån.

Plats: 
Hedemora

Under gudstjänsterna i Backens kyrka behöver vi Barnvärdar som möter och aktiverar de barn som deltar i gudstjänsten.

Plats: 
Umeå

Vill du köra människor som inte själva kan ta sig till gudstjänster i vår församling på söndagar?
Du väljer en eller fler söndagar du kan under en termin. Du hämtar vederbörande hemma hos sig, går på gudstjänsten och kör hem dem. Du får bilersättning.

Plats: 
Hedemora

Vi vill gärna musicera med dig i våra gudstjänster, du som kan och vill traktera något instrument. Vår organist söker också hjälp med registrering och bladvändning vid konserter.

Plats: 
Ekerö

Umgås över kulturgränser, fika och hjälp till att öva svenska språket. Integration sker när människor med god vilja möts! Vi söker både dig som behöver öva svenska och dig som är säker på svenska och vill "lära ut". Vi söker också barnvakter till de yngre deltagarna 0-12 år.

Plats: 
Uppsala

Hälsa på någon som inte längre själv så lätt kommer ut och träffar människor. Församlingen har även regelbunden andakter på äldreboendena, du är välkommen att vara med också där!

Plats: 
Uppsala

Du som har något att berätta, gärna något lokalt förankrat! Kom och förgyll tillvaron för våra äldre på Söderströmsgården!

Plats: 
Ekerö

Ibland behöver mycket kaffe kokas, många mackor bredas och många koppar diskas,var med oss och hjälp till i köket, med dukning och servering etc.

Plats: 
Ekerö

Högalids församling söker volontärer till en träffpunkt, öppen för alla. Höstterminen startar 7/9 alla fredagar kl 10-15. Det kommer det att finnas fika och lunch till självkostnadspris och på sikt kommer olika aktiviteter att komplettera verksamheten.

Plats: 
Stockholm