Person bläddrar i bok

Handböcker för dig som leder ideella medarbetare

Volontärbyrån och Ideellt Forum i Svenska kyrkan har flera handböcker som ger dig praktisk kunskap, stöd och inspiration om att arbeta med ideella medarbetare.

Ideellt forums handböcker:

Idealitet som utmanar ger ett underlag för samtal i den lokala församlingen. Viktiga frågor i Svenska kyrkan rör det ideella arbetet. Hur bör man organisera och kanalisera allt det engagemang som finns? Och varför? Frågorna blir alltmer i fokus i takt med mindre ekonomiska resurser och ökade utmaningar i samhället. Författarna tar sig an idealitet utifrån fyra olika perspektiv. Författare: Jonas Bromander, Jonas Ideström, Åsa Nyström, Kerstin Wimmer.

Du kan köpa boken via Verbums webbbutik

​Fler böcker från Ideellt forum finns här.

Volontärbyråns handböcker:

Att inkludera fler i föreningslivet

​Boken ger dig grundläggande kunskap om mångfald och normkritik samt konkreta verktyg för att engagera fler i församlingen. Handboken riktar sig främst till dig som inte har så mycket förkunskaper i ämnet, och vill sätta igång ditt inkluderingsarbete. Den innehåller konkreta metoder för att se över den egna verksamheten ur ett normkritiskt perspektiv och övningar för att driva arbetet framåt.

Att leda frivilliga i föreningslivet

Hur kan ideella organisationer ännu bättre ta tillvara på människors engagemang? Denna bok tar upp allt från rekrytering och introduktion av frivilliga till hur du kan utveckla och stimulera engagemang. Personliga berättelser varvas med teori kring frivillighet och konkreta tips och råd. Handboken ger dig verktyg och förslag på hur du kan omsätta tanke till handling.

Såhär beställer du böckerna:

Mejla följande information till info@volontarbyran.org

  • Vilken/vilka handböcker du vill beställa
  • Antal
  • Organisation
  • Namn
  • Postadress
  • Faktureringsadress

Specialpriser för församlingar inom Svenska kyrkan

Handboken Att leda frivilliga i föreningslivet kostar 300 kronor per bok plus porto (ordinarie pris 350 kronor). Om du beställer 10 böcker eller fler bjuder vi på portot.

Handboken Att inkludera fler i föreningslivet kostar 175 kronor per bok plus porto (ordinarie pris 200 kronor).

Om du vill beställa båda handböckerna är paketpriset 420 kronor plus porto (ordinarie pris 480 kronor).