Bli Ageravolontär!

Act Svenska kyrkan

Var?Distansuppdrag
När?Dag, Helg
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Mänskliga rättigheter, Politisk påverkan, Religion
Vad?Ledarskap och samordning, Opinionsbildning/aktivism, Stöd, hjälp och rådgivning

Vad gör en Ageravolontär?

- Tillhör en lokalgrupp som möts eller har digitala möten några gånger per termin för att planera och genomföra aktiviteter som genomförs i Act Svenska kyrkans namn.

- Alla volontärer som vill ses fyra gånger per år för fortbildning, inspiration och för att agera tillsammans.

- Får fortbildning i omvärldsfrågor, klimatfrågor och psykosocialt arbete i humanitära katastrofer.

Specifika önskemål eller information: 
För att bli Ageravolontär så måste du vara mellan 16-30 år. Inga förkunskaper behövs, alla är välkomna!
Minimiåtagande: 
Uppdraget tar så mycket tid du känner att du vill ge efter avklarad utbildning.
När och var genomförs uppdraget: 
Genomförs via lokala aktiviteter eller tillsammans vid någon av de 4 årsträffarna.
Tillgänglighet
  • Allergihänsyn
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Organisation: 
Act Svenska kyrkan
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.