Primära flikar

Act Svenska kyrkans logotyp

Act Svenska kyrkan

Alla människor hör ihop. Vi lever under samma himmel och har samma rättigheter. Tillsammans med kyrkor och organisationer arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar. Med en livsbejakande tro sätter vi människors lika värde och rättigheter i centrum.

Vi kämpar tillsammans med dem som utsatts för det värsta tänkbara, ger stöd och bidrar till att människor kan resa sig starkare. Tillsammans i tro och med kunskap kämpar vi för förändring. Att ge upp är inte ett alternativ. Varje dag för vi en kamp för liv.

Var med du också!